Mijn zoektocht naar wie ik ben is lang geweest. Ik heb altijd, als kind al, het gevoel gehad nergens bij te horen, een buitenbeentje te zijn. Ik voelde mij iets meer meisje dan jongen, maar voelde mij niet blij met deze basale etiketten, zeker niet met het man zijn. Door 30 jaar fundamentalistisch christendom kwam ik ook nog eens in de kast terecht en christendom druiste eigenlijk tegen alles in wat ik intellectueel en emotioneel van binnen ervoer, in mijn hoofd en in mijn hart. In de Pinkstergemeente is alles wat niet heteroseksueel of cisgender is 1) ongeoorloofd. In deze fundamentalistische kringen is er sprake van ’therapie’ die erop gericht is om iemand hetero te maken of hen te dwingen celibatair te leven, iets waar de meeste politieke partijen tegen gekant zijn en het stafbaar willen stellen. Vorig jaar is het verbod op ‘homogenezing’ in de Tweede Kamer nog in stemming gebracht, maar CDA, FvD, PVV, SGP en CU stemden tegen. Deze partijen houden er dus orthodoxe, in mijn mening, mensonterende ideeën op na. Hiervoor is de Algemene Wet Gelijke Behandeling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Sexualiteit

In trouwde op mijn 27e e dit was met eerste een enige relatie. Hoewel ik en mijn ex heel veel gezamenlijke interesses hadden, lukte het op gebied van seksualiteit niet, 10 jaar voor onze scheiding zei ik: ‘zullen we seks maar vergeten?’ Met wederzijds goedvinden stopten we, het was voor ons beiden een lijdensweg. Mijn leven is altijd seksloos geweest, op een enkele ervaring na. Omdat dit zo ‘hoorde’ (in de pinkstergemeente, alleen heteroseksualiteit, al het andere was uit den boze) en men beweerde dat seks ‘de lijm voor een huwelijk’ was. Mijn huwelijk viel uit elkaar, ook dat geeft enorm veel pijn voor beide partners. Beiden kwamen we uit de kast, ik diverse malen en dat betekende voor mij in eind 2014 de absolute breuk met het christendom, hoewel ik een tijd in de hervormde kerk verkeerde, met lieve dominees, kwam ik tot de conclusie dat ik niet meer geloofde in een god of duivel, ik werd non-theist of zelfs anti-theist.

Transitie

Ik begon mijn transitie van man naar vrouw in 2017. In 2019, na een tweejarige reis kwam ik erachter mij niet ook thuis te voelen in het man/vrouw plaatje. Ik switchte van de Vrouwengroep naar de non-binaire groep, hoewel het vrouwelijke iets meer overheerst pas ik niet in beide plaatjes. Transfeminine Agender 2) past meer bij mij. Al met al ben ik eigenlijk blij met de tijd die ik heb o na te denken over mijn gender-reis, als ik binnen een jaar klaar was geweest was ik al deze dingen niet tegen gekomen en had ik wellicht spijt gehad dat ik te snel had beslist. Ik ben blij dat ik ook iets verder ben bekomen in de realisatie hoe ik mij eigenlijk vanbinnen voel.

Realisatie

Door vele gesprekken met een vriendex 3) (deze persoon is ook non-binair, net als ik) kwam ik er ook achter dat ik aseksueel ben. Dit was, en is, een moeilijke realisatie, het gooit mijn toekomstverwachting door de war, maar het is een feit dat ik moet aanvaarden. De consequenties zijn gebaseerd op wat ik heb geleerd in mijn leven, iets wat buiten de belevingswereld van een aseksueel ligt 4). Ik heb wel de behoefte aan tederheid en knuffelen, maar de rest is eigenlijk altijd een grote, ondefinieerbare angst geweest, zowel toen ik nog een gedoodverfde ‘man’ was, als in mijn transitie naar ‘vrouw’ is er nauwelijks sprake van een seksuele behoefte. Alleen vrouwen trekken mij aan, geen mannen, maar de behoefte aan seks in nagenoeg nihil. Dit is een lastige weg, maar aan de andere kant ook een opluchting dat ik na zoveel jaren iets meer besef hoe ik in elkaar zit. Het is een reis en de reis is het doel en niet het middel.

Hoe nu verder?

Eigenlijk weet ik dat niet goed. vanaf 2017 zit ik in een soms uitzichtloze impasse, ik heb belangstelling van vrouwen en mannen. Tot mannen voel ik mij sowieso niet aangetrokken, vrouwen vind ik lastig, omdat er initiatief wordt verwacht, en daartoe ben ik niet (meer) in staat. Aseksualiteit wordt door anderen dan mijn vriendex 3) niet begrepen. Ik krijg dingen te horen als ‘dan heb je nooit goede seks meegemaakt’, of ‘ik zal je wel daarvan genezen’. Nee, ik heb geen inderdaad geen seksleven, bovendien is die laatste uitspraak fake en erop gericht om verwachtingen te creëren, die toch niet waargemaakt worden; de schijnwereld van de sociale media.

Ik weet nog niet hoe het verder gaat, ik zit als het ware in een wachtkamer en dat is wellicht goed, want ik moet alles op mij in laten werken, ook omdat ik behoorlijk in een depressie en burnout zit, maar probeer er ook voor anderen te zijn. Mijn energieniveau is erg laag en ik ben niet in staat om te werken. Het is een reis, dus reis ik voorlopig verder…

_____________

Voetnoten

  1. Cisgender betekent dat je tevreden bent met het geslacht waarmee he geboren bent, je bent man of vrouw en hebt daarmee geen probleem. Het Latijnse woord ‘cis’ betekent ‘aan dezelfde kant’ in tegenstelling met ’trans’ wat ‘aan de andere kant’ betekent, en teken dat je van geslacht of genderidentiteit wilt veranderen ten opzichte van je geboortegeslacht.
  2. Transfeminine Agender wil zeggen zonder specifiek met een kleine hang naar het vrouwelijke. Voor mij betekent het derhalve dat ik ook een gender-bevestigende operatie wil ondergaan de zogenaamde vaginasplastiek of vulvaplastiek (twee variaties)
  3. ‘Vriendex‘ is een term die ik zelf heb verzonnen, om aan te duiden dat iemand non-binair is en dus niet in het man-vrouw plaatje thuishoort, ik kan dus geen vriend of vriendin zeggen. In de Engelse taal is ‘friend’ ook genderneutraal, behalve als het om een relatie gaat, waar me over girlfriend of boyfriend spreekt, maar voor non-binaire personen zijn die termen niet van toepassing.
  4. De belevingswereld van een aseksueel kan vele kanten omvatten, je kunt romantische of geen romantische gevoelens ervaren, helemaal of weinig seksuele behoeften hebben, wel behoeften hebben aan tederheid en knuffelen of niet. Het een en ander wordt ook wel eens in verband gebracht met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), maar wellicht heeft dit ook andere oorzaken en is het gewoon zo dat aseksuelen en non-binaire personen anders zijn, ook bij non-binairen komt aseksualiteit verhoudingsgewijs meer voor zegt een website over Aseksualiteit.