De gedachte dat er maar twee geslachten zijn, een gedachte die in fundamentalistische religies nogal eens gebezigd wordt, is niet alleen kortzichtig, maar ook onwetenschappelijk. Deze stromingen en ideologieën vinden we niet alleen in religies, maar ook in ideologieën en maatschappelijke denkbeelden. Men vindt dan ook dat mensen die ‘anders’ zijn gewoon ‘normaal’ moeten doen. Dat levert dan ook heel wat tegengeluiden op, waarvan ik vind dat personen die een dergelijke mening hebben eens wat meer inlevingsvermogen moeten opbrengen, en moeten proberen in onze schoenen te staan.

Een leven lang niet lekker in je vel zitten, gepest worden, in elkaar geslagen worden is nu eenmaal niet de reactie waarop mensen met een andere geaardheid en/of gender identiteit niet wachten. De agressie naar ‘ons soort mensen’ is in in 2022 vervijfvoudigd in vergelijking tot 2021, met een 400 gevallen in 2021 naar over de 2000 in 2022. Is dat ‘normaal’?

wWat beweegt geweldplegers? Dat is van kind af aan mijn vraag geweest? Of het nu om andere religies, ras, geslacht, gender identiteit,of handicap gaat. Denkt men in ‘het recht van de sterken’ en geeft dat hen de vrijbrief om ‘de anderen’ te discrimineren? Onze wetgeving geeft juist aan, in de Wet Gelijke Behandeling en Artikel 1 van de Grindwet, dat dit niet toegestaan is. Wat kan echter de waarborg geven dat dit niet gebeurt? Er moet een mentaliteitsverandering teweegbrengen en niet een verergering van discriminatie en geweld. Het vind in alle lagen van de bevolking en culturen innNederland plaats. Als mensheid hadden we nu eens moeten leren wat menselijker te zijn.