HET is meer dan belangrijk om als Sekscounselor en Relatiecoach integer te zijn en de grenzen te bewaken. In mijn opleiding aan het NHOC staat dit centraal. Aangezien de opleiding geen Autisme en ADHD behandelt neem ik dit mee in mijn achterhoofd. Dit zijn namelijk factoren die, nog meer dan bij neurotypische personen, een grote rol spelen, vanwege trauma’s, over- of onderprikkeling en dergelijke. Ik wil mij dan ook absoluut richten op een specialisatie en dat is ook mijn oogmerk met de opleiding. In mijn basis onderzoek naar autisme, ADHD, gender, geaardheid en trauma ben ik dan ook aan het kijken wat de uitkomsten zij. Dat is nog te vroeg om hier aandacht aan te besteden; het onderzoekje loopt tot 31 maart 2022, daarna wil ik kijken of ik kan samenwerken met een GGZ en/of ee LBHT organisaties om het op een hoger plan te brengen. Ik ben met mijn opleiding al in hoofdstuk 9 van 12 aangeland en zal dit derhalve eerder dan een jaar afronden met een examen. Ik ben erg enthousiast over de opleiding en persoonlijk heb ik hier ook veel aan.

Integriteit vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding en ook een ethische gedragscode moet worden onderschreven om client en counselor te beschermen; seksualiteit en relatie zijn namelijk een kwetsbaar beginsel en ik onderschrijf deze code van harte en op het moment dat ik start als Sekscounselor en Relatiecoach wil ik dit ook opnemen in een brochure, op deze manier kunnen toekomstige cliënten ook zeker zijn dan hun privacy en veiligheid zijn gewaarborgd. Aangezien ik mij, primair, wil richten op cliënten met Autisme, ADHD en/of LHBT en genderproblematiek is dit, meer dan bij overigen, een pré, een voorwaarde. Daarom zou ik graag willen werken bij GGZ en/of LHBT organisatie en/of bewerken dat ik kan netwerken tussen dergelijke organisaties. Voorlopig richt ik mij op het examen en daarna zou ik verdere stappen kunnen zetten.