Nets als autisme is gender een spectrum. Op deze pagina beperk ik mij tot non-binaire genderidentiteiten.

Voor mensen die niet al mijn post hebben gelezen zal ik dit nog even uitleggen:

Binair (tweedeling) bestaat slechts uit het man of vrouw plaatje. Als je van man naar vrouw of van vrouw naar man gaat in een transitie, steek je over naar het andere, het door jou gewenste geslacht.

Een non-binaire persoon ‘hangt’ soms tussen man en vrouw, wisselt some qua rol of expressie (genderflu├»de) voelt zicht thuis in beide genders (bigender) of ervaart iets anders te zijn, iets meer dan de twee gender (trigender of het derde geslacht) of geen van beiden (agender).

De ‘expressie’ kab ook per persoon verschillen, dus hoe je je uit in kleding, gedrag,spraak.

Je rol kan ook verschillen, dus of je een actieve of actieve rol hebt, of wisselt.

Een non-binaire persoon past dus niet in een hokje en is dus volkomen uniek, ook al kan deze zich uiterlijk meer als man of vrouw gedragen. Neem nooit zomaar aan dat iemand als man of vrouw kan worden aangesproken.

Vraag dus altijd hoe iemand wil worden aangesproken: hij/hem/zijn, zij/haar, hun/hen, die/diens of elke andere aanspreek of aanduidingsvorm. Dat ligt heel gevoeling bij ons non-binaire mensen.