Onderzoeken hebben uitgewezen dat autisme en transseksualiteit of een non-binaire genderidentiteit vaak samengaan. Ook in mijn contacten vertellen veel mensen hiermee te kampen.

Autisme wordt in het Nederlands aangeduid met ASS, oftewel Autisme Spectrum Stoornis en kan een of meer van de volgende kenmerken hebben:

Problemen met sociale interactie met anderen. Dit kunnen problemen zijn met heen en weer praten, werken of spelen met anderen.

Ongewone interesse in objecten

Behoefte aan gelijkheid

Grote variatie in vaardigheden

Onder- of overreactie op een of meer van de vijf zintuigen: zien, voelen, proeven, ruiken of horen

Herhaalde acties of lichaamsbewegingen

Ongebruikelijke emotionele reacties en uitdrukkingen

Mensen met ASS hebben meestal moeite met sociale interactie. Sommige ouders hebben gezegd dat ze vóór de diagnose van ASS van hun kind dachten dat hun kind gewoon heel verlegen was.

Mensen met ASS kunnen een ongebruikelijke interesse hebben in objecten. Ze kunnen op verschillende of ongebruikelijke manieren met speelgoed spelen. Ze kunnen u bijvoorbeeld alles vertellen wat je moet weten over automotoren of andere zaken die hun interesse hebben.. Of ze kunnen urenlang op een speelgoedvoertuig de wielen laten ronddraaien.

Mensen met ASS hebben vaak behoefte als normale mensen behandeld te worden. Ze kunnen moeite hebben met veranderingen in routines, kleding, voedsel, verzorgers en andere onderdelen in hun omgeving.

Mensen met ASS kunnen in het ene gebied veel vermogen hebben en in een ander gebied veel moeite hebben. Maar niet alle mensen met ASS hebben dezelfde vaardigheden. Bijvoorbeeld:

Een persoon met ASS kan moeite hebben met het vasthouden van een potlood, maar een sterk geheugen voor de woorden van liedjes of films hebben. Aan de andere kant kunnen het fantastische artiesten zijn of een absoluut gehoor hebben.

Een persoon kan moeite hebben om te weten hoe hij een spel moet spelen, maar kan heel goed begrijpen hoe computers werken.

Iemand die niet spreekt, kan vanuit Lego complexe structuren bouwen.

Mensen met ASS kunnen ook ongewoon sterke reacties hebben op een of meer van hun vijf zintuigen. Sommige kinderen met ASS kunnen bijvoorbeeld reageren op fel zonlicht. Anderen hebben veel last van labels op hun kleding of harde geluiden. Veel mensen hebben hier last van, maar kinderen met ASS reageren er vaak sterker op.
Bron: https://www.aboutkidshealth.ca/article?contentid=1494&language=english
Voor studies over het verband tussen autisme en Trans* gender-identiteit zie : https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-07/aru-sft071619.php

Terugkijkend naar mijn leven is er heel van van het bovenstaande wat ik herken. Ik wordt op dit moment onderzocht op autisme, en het verklaart ook heel goed waarom ik persoonlijk zeer veel moeite heb met het leggen van intieme contacten, of beter gezegd: waarom ik, op mijn mislukte huwelijk na, nooit intiem contact heb waardoor ik volledig dichtklap en niet weet hoe ermee om te gaan.

Ik merk dat ik niet de enige ben in dit opzicht. Ik ben begonnen als Transvrouw en wil ook echt mijn geslachtsbevestigende operatie, maar ik val toch buiten het binaire perpectief en heb derhalve een non-binaire genderidentiteit. Ik bezoek ook de groep voor non-binaire personen genaamd TransAnders. Die in Groningen en Utrecht bijeenkomsten heeft. Opvallend is dat bij velen een vorm va autisme is geconstateerd. Door therapie hoop ik om te leren gaan hiermee.