Welkom op de webpagina van Non-Binair en LHBTQ Support. Mijn belangrijkste oogmerk is informatievoorziening en support geven. Deze support bestaat vooral in het doorverwijzen naar andere organisaties en in sommige gevallen hulp bieden. Nogmaals, informatieverstrekking en educatie is daarbij het primaire middel,

Ik ben nog helemaal bezig deze pagina op te zetten, het is het tweede belangrijke wat ik overhoud van al mijn activiteiten. Binnenkort meer.